Pierwszy numer już wkrótce
 

W małopolskiej gminie Sękowa (a konkretnie w miejscowości Siary) trwają obecnie rozmowy i ocenianie projektu, ale wiele osób już teraz ma niemalże pewność jego powodzenia. Jest to bowiem patent niezwykły na skalę polską, zakłada powstanie sensorycznego (czyli oddziałującego na wszystkie zmysły) parku rozrywki.

 

 

Gmina miałaby wyłożyć na ten cel tylko 20% potrzebnej kwoty, reszta to bowiem dofinansowanie. Park miałby łączyć w sobie dwie części – tę o wymiarze historycznym oraz typowo rozrywkowej. Wszystko po to, aby turyści zapamiętali to miejsce na dłużej. Na każdy ze zmysłów będą wpływały różne rodzaje bodźców, pojawić się mają według planów na przykład tablice wywołujące złudzenia optyczne, na dotyk działać miałyby przeróżne struktury podłoża z przeznaczeniem do stąpania po nich boso. Oczywiście nie zapomniano także o najmłodszych, dla nich bowiem planuje się domek z drewna oraz wieżę. W centrum parku pojawić się ma park z plażą. Gmina Sękowa pranie wydać na ten cel 6 milionów złotych.

(zdjęcie: gazetakrakowska.pl)